top of page

Εφαρμογή του συστήματος «PISA»: Γραπτές εξετάσεις από φέτος σε Δημοτικό και Γυμνάσιο


Τα σχολεία φέτος ξεκίνησαν υπό ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, με καινούργιες θεματικές και αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών. Μία από αυτές είναι η εισαγωγή της λεγάμενης «Ελληνικής PISA». Πότε όμως θα ξεκινήσει και που αποσκοπεί;

Θα ξεκινήσει από φέτος αλλά δεν αφορά σε προσωπική αξιολόγηση μαθητών, καθότι στη διαδικασία αυτή οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ανώνυμη βάση στο τέλος του Δημοτικού και στο τέλος του Γυμνασίου. Συνιστά ένα εργαλείο αποτίμησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος, της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών, του βαθμού επίτευξης προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για την απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος για να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 104 “Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος” του νόμου Ν. 4823/2021 περιγράφονται εκτενώς οι νέες σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών και τους μαθητές της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών που θα διεξάγονται κάθε σχολικό έτος.


Τι πρέπει να ξέρετε για αυτές τις εξετάσεις

1. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων, o τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π, είναι δυνατόν να διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων και άλλων γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών πλέον εκείνων που προβλέπονται στην παρ. 1.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π., είναι δυνατόν οι παρ. 1 έως 3 να εφαρμόζονται και για τους μαθητές/τριες οποιασδήποτε άλλης τάξης πλέον εκείνων που προβλέπονται στην

παρ. 1.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπολογίζουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά το Πάσχα.

Comments


bottom of page